Back to Top

Mirror Covers(17)

Această rubrică se tot continuă! Şi eu sunt uimită de numărul cărţilor ce au coperte asemănătoare!
De "Unearthly" aţi auzit majoritatea însă nu ştiu dacă şi de "Mesmerized". Ambele cărţi au ceva aparte; chiar dacă prima copertă mă atrage mai mult prin nuanţele de albastru folosite, personajul şi scrisul de pe cea de a doua par mai naturale. 
După câte sesizaţi ambele coperte păstrează imprimeurile florale slab vizibile, lucru care mi se pare şi mai trist atunci când vine vorba de originalitatea fiecărei coperte în parte.
Cred că este prima dată când chiar nu pot alege o copertă. Poate voi veţi reuşi. :D

This column is still going on! I am also amazed of the number of books with similar covers!
You might have heard of "Unearthly" but I do not know if you also know of "Mesmerized". Both books have something special; although the first cover attracts me more with its blue shades, the character and writting on the second one seem more natural to me.
As you might have noticed, both covers keep the slightly visible white floral prints, fact which seems even sadder when it comes to talk about the originality of each cover.
I think that it is the first time in this column when I can not choose one cover. Maybe you can do it. :D

 
Copyright © 2012-2017 Secretele Cărților
Real Time Analytics